Home

Jil Klappe


 Als gepassioneerd kunstenaar was ik reeds vroeg bezig met zowel schilderen als beeldhouwen.
Olieverfschilderijen maak ik met mijn eigen verfrecept.
Sculpturen ontstaan veelal vanuit gerecycled materiaal.
Deze website is een blik vanuit het atelier, zonder tussenkomst van galerie of andere belangen, om iets te creëren, dat beantwoordt aan mijn criteria Schoonheid, Handigheid en Eenvoud.